Satoshi Hoshino
Japan
Driver

Satoshi Hoshino

1961-04-07 (age 61)