Tora Takagi
Japan
Driver

Tora Takagi

1974-02-12 (age 44)