Japan
Driver

Kazuyoshi Hoshino

1947-07-01 (age 73)