Dakar 2021 - Start Podium: Romain Dumas

  shares
  comments

Start Podium for Romain Dumas

About this video

Duration 02:17
Posted Jan 6, 2021
Series Dakar
Event Dakar
Sub-event Start Podium
Drivers Romain Dumas
Subscribe