FNIPPON: Suzuka finale results

<pre> Race Result Suzuka Round Ten Pos. No. DRIVER TEAM LAP TOTAL BEST 1 19 SATOSHI MOTOYAMA IMPUL 35 1:05'10.434 1'49.507 2 0 TORANOSUKE...

<pre> Race Result Suzuka Round Ten Pos. No. DRIVER TEAM LAP TOTAL BEST 1 19 SATOSHI MOTOYAMA IMPUL 35 1:05'10.434 1'49.507 2 0 TORANOSUKE TAKAGI PIAA NAKAJIMA 35 1:05'13.632 1'49.826 3 2 TSUGIO MATSUDA PIAA NAKAJIMA 35 1:05'29.462 1'50.286 4 6 MICHAEL KRUMM 5ZIGEN 35 1:05'30.911 1'50.290 5 7 HIDEKI NODA LeMans 35 1:05'54.449 1'50.836 6 56 JUICHI WAKISAKA ARTA 35 1:06'03.584 1'51.468 7 10 KOJI YAMANISHI Morinaga NOVA 35 1:06'04.160 1'50.755 8 14 SHIGEKAZU WAKISAKA MOONCRAFT 35 1:06'08.473 1'50.937 9 5 NAOKI HATTORI 5ZIGEN 35 1:06'10.446 1'51.320 10 3 MASAHIKO KONDO Olympic KONDO 35 1:06'39.701 1'51.795 11 12 JAROSLAW WIERCZUK COSMO OIL CERUMO 35 1:06'40.649 1'51.662 12 11 YUJI TACHIKAWA COSMO OIL CERUMO 35 1:06'54.948 1'50.673 13 63 OSAMU LEYJUN 33 1:05'26.586 1'55.768 14 62 SHINSUKE SHIBAHARA LEYJUN 33 1:06'10.876 1'50.855

(ABOVE FINISHED) - 36 TETSUJI TAMANAKA TAKAGI B-1 24 48'19.903 1'53.730 - 8 YUDAI IGARASHI LeMans 18 34'48.550 1'50.720 - 68 RYO MICHIGAMI DoCoMo DANDELION 17 32'41.493 1'51.637 - 21 ALEX YOONG TEAM MALAYSIA 15 29'32.259 1'52.385 - 9 RALPH FIRMAN Morinaga NOVA 14 27'39.344 1'52.200 FASTEST LAP: No.19 SATOSHI MOTOYAMA 1'49.507(29/35) 192.78km/h

Write a comment
Show comments
About this article
Series Other open wheel