Memphis Stock

From the Prodigy Auto Racing BB Stock Qualifying List After Session 2, Thursday 1997 NHRA Mid-South Nationals by David Rowe Pos Name Number E.T. O/U Class When 1 AMY FAULK STK...

From the Prodigy Auto Racing BB

Stock Qualifying List After Session 2, Thursday 1997 NHRA Mid-South Nationals by David Rowe Pos Name Number E.T. O/U Class When 1 AMY FAULK STK 256 11.016 -1.134 F/SA Thu2 2 JEFF TEUTON STK 4022 13.045 -1.005 GT/SA Thu2 3 RANDY PAYNE STK 2837 11.038 -0.962 E/SA Thu2 4 GREG MORAVEC STK 4055 11.993 -0.957 K/SA Thu2 5 AL PROVOAST STK 3007 12.346 -0.954 N/SA Thu2 6 GARY DUNCAN STK 4085 12.223 -0.927 M/SA Thu2 7 JIM CIMAROLLI STK 4011 10.776 -0.924 C/SA Thu2 8 JERRY BENNETT STK 3391 11.689 -0.911 I/SA Thu2 9 RONNIE CARDWELL STK 4602 12.047 -0.903 K/SA Thu2 10 SAMMY PIZZOLATO STK 4771 11.249 -0.901 F/SA Thu2 11 GEORGE WIDUCH STK 2069 12.052 -0.898 K/SA Thu2 12 JOEY WILKES STK 3125 11.104 -0.896 E/SA Thu2 13 J. ALLEN SHERMAN STK 4446 11.566 -0.884 H/SA Thu2 14 DEAN OLIVER STK 4767 12.068 -0.882 K/SA Thu2 15 JOHN FOXBOWER STK 3059 10.840 -0.860 C/SA Thu2 16 JERRY NEWSOME STK 3101 10.692 -0.858 B/SA Thu2 17 ANDY THORNBURG STK 4056 11.895 -0.855 J/SA Thu2 18 VERN BUCHANAN STK 4041 11.896 -0.854 J/SA Thu2 19 JERRY MULKEY STK 6400 13.247 -0.853 Q/SA Thu2 20 BOB ROBBINS STK 2053 12.460 -0.840 N/SA Thu2 21 LYN SMITH STK 3120 11.462 -0.838 G/SA Thu2 22 BOBBY BRANNON STK 4705 11.211 -0.789 E/SA Thu2 23 LARRY HILL STK 4273 10.914 -0.786 C/SA Thu2 24 GREG HILL STK 4171 11.858 -0.742 I/SA Thu2 25 ALTON MINCHEY STK 3907 11.713 -0.737 H/SA Thu2 26 DONNIE BEELER STK 3492 11.480 -0.720 G/S Thu2 27 FRED CONNELL STK 2918 13.033 -0.717 P/SA Thu2 28 DENNIS OLIVER STK 4757 12.934 -0.716 P/S Thu2 29 MIKE DOBROVICH STK 4758 11.587 -0.713 G/SA Thu2 30 GALE PINKSTON STK 2466 11.594 -0.706 G/SA Thu2 31 JIMMY HIDALGO STK 4860 11.000 -0.700 C/SA Thu2 32 KENNY DOUGHTY STK 4723 12.600 -0.700 N/SA Thu2 33 DENNY REED STK 5045 11.164 -0.686 D/SA Thu2 34 DEBBIE CARDWELL STK 4607 11.617 -0.683 G/SA Thu2 35 PAT CARDWELL STK 4603 12.293 -0.657 K/SA Thu2 36 JEFF HEFLER STK 4234 11.502 -0.648 F/SA Thu2 37 MIKE McDONALD STK 3643 11.509 -0.641 F/SA Thu2 38 BRIAN ROGERS STK 2217 11.813 -0.637 H/SA Thu2 39 TERRY LANDRY STK 4463 11.815 -0.635 H/SA Thu2 40 HARRY DOOLITTLE STK 3231 13.468 -0.632 Q/SA Thu2 41 PHIL LACY STK 3008 12.383 -0.617 L/S Thu2 42 STEVEN WILSON STK 2092 11.686 -0.614 G/SA Thu2 43 BOBBY ROPER STK 4024 10.968 -0.582 B/SA Thu2 44 RONNIE CHARNES STK 2147 11.129 -0.571 C/SA Thu2 45 SHANE SMITH STK 3128 11.285 -0.565 D/SA Thu2 46 TIM BARTLETT STK 4584 11.905 -0.545 H/SA Thu2 47 BUDDY HUGHES STK 3211 12.410 -0.540 K/SA Thu2 48 PAUL BOUCHEREAU STK 4464 11.764 -0.536 G/SA Thu2 49 JEFF STRICKLAND STK 2124 11.947 -0.503 H/SA Thu2 50 MARTY WOFFARD STK 4007 12.352 -0.498 K/S Thu2 51 GEORGE COX STK 4338 15.088 -0.462 V/S Thu2 52 TERRY NAGEL STK 3751 11.708 -0.442 F/SA Thu2 53 JIM LEWIS STK 4453 11.885 -0.415 G/SA Thu2 54 PETE TILGHMAN, JR. STK 2998 12.197 -0.403 I/SA Thu2 55 SANTO VOLPE STK 1541 11.768 -0.382 F/SA Thu2 56 THOMAS ARNETT STK 3245 10.929 -0.371 A/SA Thu2 57 JUDY BURESKI STK 3446 11.483 -0.367 D/SA Thu2 58 WAYNE LARSEN STK 4745 11.860 -0.340 G/S Thu2 59 GERALD NIVENS STK 4261 16.464 -0.336 JT/SA Thu2 60 JEFF SWANSON STK 4209 12.696 -0.304 L/S Thu2 61 WARREN BIRKETT STK 4046 12.313 -0.287 I/SA Thu2 62 MARK ALESIO STK 207 11.566 -0.284 D/SA Thu2 63 LARRY THOMASON STK 2051 12.684 -0.266 K/SA Thu2 64 DARYL BURESKI STK 3447 11.586 -0.264 D/SA Thu2 65 LEE BANISTER STK 45 11.763 -0.237 E/SA Thu2 66 JOHN BARTLETT STK 4875 11.625 -0.225 D/SA Thu2 67 DONNIE FULLER STK 3180 12.557 -0.193 J/SA Thu2 68 LARRY HUDSON STK 4611 12.115 -0.185 H/S Thu2 69 KEVIN STUBBS STK 4499 11.194 -0.106 A/SA Thu2 70 TERRY EMMONS STK 9 12.408 -0.042 H/SA Thu2 71 FRED RIBA STK 4061 12.936 -0.014 K/SA Thu2 72 PERRY SIMPKINS STK 2046 12.467 0.017 H/SA Thu2 73 ANATOL DENYSENKO STK 3302 13.351 0.051 N/SA Thu2 74 EDMOND RICHARDSON STK 4920 12.721 0.121 I/SA Thu2 75 C.K. BOMAR, JR. STK 2409 11.509 0.209 A/SA Thu2

Stock Qualifying List After Session 1, Friday 1997 NHRA Mid-South Nationals by DAVID ROWE Pos Name Number E.T. O/U Speed When 1 AMY FAULK STK 256 11.016 -1.134 Fri1 2 RANDY PAYNE STK 2837 10.933 -1.067 Fri1 3 JEFF TEUTON STK 4022 13.029 -1.021 Fri1 4 GREG MORAVEC STK 4055 11.943 -1.007 Fri1 5 JEFF HEFLER STK 4234 11.157 -0.993 Fri1 6 AL PROVOAST STK 3007 12.317 -0.983 Fri1 7 DEAN OLIVER STK 4767 11.981 -0.969 Fri1 8 JOEY WILKES STK 3125 11.034 -0.966 Fri1 9 JERRY BENNETT STK 3391 11.662 -0.938 Fri1 10 GARY DUNCAN STK 4085 12.223 -0.927 Fri1 11 JIM CIMAROLLI STK 4011 10.776 -0.924 Fri1 12 SAMMY PIZZOLATO STK 4771 11.239 -0.911 Fri1 13 ANDY THORNBURG STK 4056 11.846 -0.904 Fri1 14 RONNIE CARDWELL STK 4602 12.047 -0.903 Thu2 15 BOB ROBBINS STK 2053 12.397 -0.903 Fri1 16 JOHN FOXBOWER STK 3059 10.798 -0.902 Fri1 17 J. ALLEN SHERMAN STK 4446 11.549 -0.901 Fri1 18 GEORGE WIDUCH STK 2069 12.052 -0.898 Fri1 19 BOBBY BRANNON STK 4705 11.121 -0.879 Fri1 20 LARRY HILL STK 4273 10.829 -0.871 Fri1 21 JERRY NEWSOME STK 3101 10.690 -0.860 Fri1 22 VERN BUCHANAN STK 4041 11.893 -0.857 Fri1 23 JERRY MULKEY STK 6400 13.247 -0.853 Fri1 24 LYN SMITH STK 3120 11.462 -0.838 Fri1 25 HARVEY EMMONS III STK 44 11.613 -0.837 Fri1 26 ALTON MINCHEY STK 3907 11.660 -0.790 Fri1 27 FRED CONNELL STK 2918 12.971 -0.779 Fri1 28 DONNIE BEELER STK 3492 11.439 -0.761 Fri1 29 KENNY DOUGHTY STK 4723 12.550 -0.750 Fri1 30 MIKE DOBROVICH STK 4758 11.552 -0.748 Fri1 31 GREG HILL STK 4171 11.858 -0.742 Thu2 32 GALE PINKSTON STK 2466 11.572 -0.728 Fri1 33 DEBBIE CARDWELL STK 4607 11.580 -0.720 Fri1 34 JIMMY HIDALGO STK 4860 10.980 -0.720 Fri1 35 DENNIS OLIVER STK 4757 12.934 -0.716 Thu2 36 DENNY REED STK 5045 11.164 -0.686 Fri1 37 BRIAN ROGERS STK 2217 11.775 -0.675 Fri1 38 HARRY DOOLITTLE STK 3231 13.430 -0.670 Fri1 39 PAT CARDWELL STK 4603 12.292 -0.658 Fri1 40 BOBBY ROPER STK 4024 10.898 -0.652 Fri1 41 RONNIE CHARNES STK 2147 11.049 -0.651 Fri1 42 MIKE McDONALD STK 3643 11.509 -0.641 Fri1 43 TERRY LANDRY STK 4463 11.815 -0.635 Thu2 44 PHIL LACY STK 3008 12.383 -0.617 Thu2 45 STEVEN WILSON STK 2092 11.686 -0.614 Fri1 46 BUDDY HUGHES STK 3211 12.363 -0.587 Fri1 47 SHANE SMITH STK 3128 11.285 -0.565 Thu2 48 TIM BARTLETT STK 4584 11.905 -0.545 Fri1 49 PAUL BOUCHEREAU STK 4464 11.764 -0.536 Fri1 50 MARTY WOFFARD STK 4007 12.320 -0.530 Fri1 51 JEFF STRICKLAND STK 2124 11.947 -0.503 Fri1 52 PETE TILGHMAN, JR. STK 2998 12.134 -0.466 Fri1 53 GEORGE COX STK 4338 15.088 -0.462 Fri1 54 TERRY NAGEL STK 3751 11.708 -0.442 Fri1 55 JIM LEWIS STK 4453 11.885 -0.415 Fri1 56 MARK ALESIO STK 207 11.454 -0.396 Fri1 57 JUDY BURESKI STK 3446 11.461 -0.389 Fri1 58 SANTO VOLPE STK 1541 11.768 -0.382 Fri1 59 THOMAS ARNETT STK 3245 10.929 -0.371 Fri1 60 WAYNE LARSEN STK 4745 11.829 -0.371 Fri1 61 GERALD NIVENS STK 4261 16.440 -0.360 Fri1 62 DARYL BURESKI STK 3447 11.494 -0.356 Fri1 63 LARRY HUDSON STK 4611 11.949 -0.351 Fri1 64 KEVIN STUBBS STK 4499 10.955 -0.345 Fri1 65 JOHN WEST STK 2051 12.639 -0.311 Fri1 66 DONNIE FULLER STK 3180 12.442 -0.308 Fri1 67 JEFF SWANSON STK 4209 12.696 -0.304 Fri1 68 WARREN BIRKETT STK 4046 12.305 -0.295 Fri1 69 JOHN BARTLETT STK 4875 11.562 -0.288 Fri1 70 TONY WOOD STK 4491 11.262 -0.288 Fri1 71 LEE BANISTER STK 45 11.763 -0.237 Fri1 72 C.K. BOMAR, JR. STK 2409 11.091 -0.209 Fri1 73 GARY EMMONS STK 10 12.481 -0.119 Fri1 74 TERRY EMMONS STK 9 12.408 -0.042 Thu2 75 JERRY EMMONS STK 43 12.567 -0.033 Fri1 76 FRED TRIBA STK 4061 12.921 -0.029 Fri1 77 EDMOND RICHARDSON STK 4920 12.597 -0.003 Fri1 78 PERRY SIMPKINS STK 2046 12.451 0.001 Fri1 79 ANATOL DENYSENKO STK 3302 13.351 0.051 Thu2

Sunday-Round 4 - Stock -Left lane first- 1997 NHRA Mid-South Nationals by David Rowe Number Driver R/T D/I E.T. Speed STK 4607 DEBBIE CARDWELL 0.427 11.61 11.640 113.37 STK 4920 EDMOND RICHARDSON 0.526 12.39 12.536 88.90W . . STK 4705 BOBBY BRANNON 0.512 11.16 11.222 118.14 STK 4611 LARRY HUDSON 0.531 11.98 11.987 109.42W . . STK 2217 BRIAN ROGERS 0.575 11.92 11.936 109.30W STK 4771 SAMMY PIZZOLATO 0.601 11.30 11.333 115.51 . . STK 5045 DENNY REED 0.540 11.33 11.377 106.52W STK 4011 JIM CIMAROLLI 0.538 10.93 11.111 120.49 . . STK 9 TERRY EMMONS 0.537 12.05 12.114 105.72W STK 4024 BOBBY ROPER 0.561 10.98 11.041 119.47 . .

Sunday-Round 5 - Stock -Left lane first- 1997 NHRA Mid-South Nationals by David Rowe Number Driver R/T D/I E.T. Speed STK 5045 DENNY REED 0.484 11.33 11.285 117.29 STK 4611 LARRY HUDSON 0.605 11.98 11.947 110.87W . . STK 4920 EDMOND RICHARDSON 0.525 12.37 12.315 101.74W STK 9 TERRY EMMONS 0.496 12.13 12.075 104.04 . . single STK 2217 BRIAN ROGERS 0.540 11.92 11.913 110.19 . .

Sunday-Round 6 - Stock -Left lane first- 1997 NHRA Mid-South Nationals by David Rowe Number Driver R/T D/I E.T. Speed STK 2217 BRIAN ROGERS 0.592 11.91 13.343 79.14 STK 4611 LARRY HUDSON 0.552 11.96 12.035 105.04W . . single STK 4920 EDMOND RICHARDSON 0.530 12.30 12.501 90.43 . .

Sunday-Round 7 - Stock -Left lane first- 1997 NHRA Mid-South Nationals by David Rowe Number Driver R/T D/I E.T. Speed STK 4611 LARRY HUDSON 0.559 11.98 11.967 110.63 STK 4920 EDMOND RICHARDSON 0.523 12.32 12.322 98.82W

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series NHRA
Drivers David Rowe