IRL: CHAMPCAR/CART: Andretti pojede v Indianapolis!

Po šesti letech dlouhého èekání bude mít letos legenda CART, Amerièan Michael Andretti, možnost závodit v nejslavnìjším americkém závodì, a to 500 mil Indianapolis, který se pojede na trati pøezdívané stará...

Po šesti letech dlouhého èekání bude mít letos legenda CART, Amerièan Michael Andretti, možnost závodit v nejslavnìjším americkém závodì, a to 500 mil Indianapolis, který se pojede na trati pøezdívané stará cihelna.

Oficiální oznámení tohoto plánu by mìlo probìhnout v úterý 27. bøezna na specíální tiskové konferenci, které se zùèastní Tony George (promotér Indy Racing League, do které Indy500 patøí), Barry Green a Michael Andretti.

Andretti, kterému je 38 let, letos závodí v CART za tým Motorola, který je spravován týmem Barryho Greena a jméno Motorola nese jen díky penìzùm hlavního sponzora. V závodních kruzích již bylo dlouho známo, že by se Michael rád do Indianapolis vrátil, aby mohl koneènì získat vítìzství. I pøes 11 pøedchozích pokusù se mu to totiž nepovedlo. A to vedlo celkem 382 kol!

Mimo jedné sezóny s Target Racing a krátkého výletu do F1 se Andrettiho kariéra pojila s týmem Newman/Haas. Ale když se v roce 1996 odpojila od CART série Indy Racing League a vzala s sebou i Indy 500, tým Paula Newmana a Carla Haase se rozhodl, podobnì jako mnoho dalších, slavný závod bojkotovat.

Nikdo z týmu Green však ještì oficiálnì tuto zprávu nepotvrdil, ale je tu mnoho okolností, které témìø vyluèují aby nebyla pravdivá. Jak jsem se již zmínil, na 27. bøezna je svolána speciální tisková konference do media centra Indianapolis Motoro Speedway, kde by Tony Geoge, Barry Green a Michael Andretti mìli uèinit speciální oznámení týkající se 85. závodu Indianapolis 500. Anonymní zamìstnanec z týmu Green se také vyjádøil v tom smyslu, že tým bude mít k dispozici plnì pøipravený závodní vùz IRL vyvedený v barvách Motoroly již v dobì tiskové konference.

Andretti však nebude sám, kdo se pokusí napodobit loòskou vítìznou jízdu Juana Montoy a ze série CART si odskoèí také oba jezdci týmù Penske a Target Ganassi. Chip Ganassimu jeho loòský výlet vyšel a tak bude zøejmì chtít aby se mohl radovat i letos. A Penske? Tým takového kalibru si již nemùže letos dovolit chybìt...

-Petr Stejskal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Michael Andretti , Barry Green , Chip Ganassi , Tony George