CHAMPCAR/CART: Zanardi bude testovat!

V nedìli u pøíležitosti závodu v Clevelandu bylo oznámeno to, co jsem již notnou chvíli oèekával, a to, že se dvojnásobný šampión CART, Ital Alex Zanardi vrátí za volant závodního vozu! Zanardi se posadí do vozu svého ...

V nedìli u pøíležitosti závodu v Clevelandu bylo oznámeno to, co jsem již notnou chvíli oèekával, a to, že se dvojnásobný šampión CART, Ital Alex Zanardi vrátí za volant závodního vozu!

Zanardi se posadí do vozu svého bývalého závodního inženýra, který nyní má vlastní tým, Mo Nunna. Po neúspìšné sezónì v F1 a vyhazovu od Williamsu jsem tento krok oèekával v co nejbližší dobì, a teï je to tu. A není snad vhodnìjší tým, než ten, který Alexovi nabídl novou šanci. O Mo Nunnovi se øíká, že byl strùjcem Zanardiho úspìchù u Chipa Ganassiho, a tak se snad máme na co tìšit.

Ital se posadí za volant vozu Reynard Mercedes tento týden pøi soukromém testování v Sebringu. Na testování nebudou vpuštìni ani novináøi.

A Mo Nunn k tomu všemu dodal: "Alex mìl u nás dveøe vždycky otevøené. Máme teï na programu zkoumat nìkolik vylepšení, abychom udrželi naši konkurenceschopnost, ale náš souèasný jezdec nám není k dispozici. Vzhledem k tomu, že jsem s Alexem již pracoval, velmi rád bych znal jeho názor na naši šasi a motor. A také, pokud se nám podaøí rozšíøit tým, bychom již pøiští rok rádi závodili i s druhým autem. A tak bychom si rádi Alexe udrželi, jak se øíká "v rodinì". Jestliže se pøíští týden všechno vydaøí a Alexovi se to bude líbit, tak se možná stane naším jezdcem ještì døíve, než se Tony uzdraví."

- Petr Stejskal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Mo Nunn
Teams Williams