CHAMPCAR/CART: Zajmmavosti z Homesteadu

* Papis mistrem ? Max Papis vstupoval do sezóny jako jeden z kandidátù na titul. Jeho vítìzství tyto pøedpoklady jen potvrdilo. Bylo by zajímavé, podívat se kolik mistrù dokázalo vyhrát první závod své vítìzné ...

* Papis mistrem ?

Max Papis vstupoval do sezóny jako jeden z kandidátù na titul. Jeho vítìzství tyto pøedpoklady jen potvrdilo. Bylo by zajímavé, podívat se kolik mistrù dokázalo vyhrát první závod své vítìzné sezóny.

Podaøilo se to šesti jezdcùm, a tím prvním byl Johnny Rutherford v roce 1980. Další jsou Rick Mears (1982), Mario Andretti(1984), Nigel Mansell (1993), Jacques Villeneuve (1995) a Jimmy Vasser (1996). Mansellovo a Vasserovo vítìzství bylo zároveò jejich prvním v CART, tak jako to bylo letos u Papise.

* Vasser znovu dosáhl nejlepší výsledek pro Toyotu

Jimmy Vasser svým ètvrtým místem z Homesteadu vyrovnal nejlepší umístìní, které kdy dosáhly v CART motory Toyota. Pøed ním dojel s Toyotou na ètvrtém místì Cristiano de Matta v Nazarethu minulý rok.

* Carpentier skóroval poètvrté za sebou

Jezdec týmu Player's Forsythe Patrick Carpentier svým pátým místem prodloužil poèet úspìšných startù na této trati na ètyøi. Ve své první sezónì v roce 1997 zde dojel devátý, v roce 1998 jedenáctý a loni sedmý. Páté míste je tak také jeho zdìjším nejlepším umístìním.

* První nula pro Andrettiho

Naopak Michael Andretti musel spolknout hoøkou pilulku, kterou mu pøinesl jeho první závod v Homesteadu bez bodu. Z celkem pìti startù zde to bylo poprvé, co dojel za bodovanými místy. Jeho bilance vypadá takto: 1996 - 9. místo, 1997,1998 - 1. místo, 1999 - 2. místo.

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Jacques Villeneuve , Michael Andretti , Jimmy Vasser , Max Papis , Patrick Carpentier , Nigel Mansell , Mario Andretti , Rick Mears , Johnny Rutherford