CHAMPCAR/CART: Prvn? test t?mu Sigma Champ Car

Sigma Chap Car, nováèek pøíští sezóny, poprvé vyrazil na tra s vozem a se svým jezdcem, také nováèkem, Maxem Wilsonem. Úspìšný test probìhl na trati Route 66 nedaleko Chicaga. Pro Wilsona to byla první pøíležitost...

Sigma Chap Car, nováèek pøíští sezóny, poprvé vyrazil na tra s vozem a se svým jezdcem, také nováèkem, Maxem Wilsonem. Úspìšný test probìhl na trati Route 66 nedaleko Chicaga.

Pro Wilsona to byla první pøíležitost vyzkoušet si monopost formule CART a zároveò to byla první jízda pro novì zformovaný tým. Sigma bude pøíští rok jezdit s vozy Lola-Ford/Cosworth a pro tento první test použila vùz Lola-Ford z roku 2000.

Max Wilson, kterému je 28 let a pochází z Brazílie, je bývalým testmanem týmu F1 Williams. Také závodil ve Formuli 3000 a je bývalým kartingovým šampionem v Brazílii. Svoji smlouvu s týmem Sigma podepsal letos v létì.

Tento test, který se konal za pøítomnosti pracovníkù CART, nebyl snad ani testování, ale tým chtìl hlavnì zjistit, jestli vùz pojede bez problémù.

Max Wilson: "Byl jsem velmi rád, že jsem se koneènì mohl posadit za volant Champ Car. Upøímnì øeèeno, nedokážu pøesnì popsat, jak se vùz choval, ale motor byl velmi silný, bylo to to nejsilnìjší, co jsem kdy øídil. Opravdu se tìším, až vyrazíme s týmem na nìjaké poøádné testování. Potøebuji se toho ještì mnoho nauèit, a to jak o autì, tak o závodech."

Ještì tento mìsíc má tým v plánu oznámit své sponzory pro rok 2001

Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Max Wilson
Teams Williams