CHAMPCAR/CART: Nov? zpr?vy o Tony Kanaanovi

Tony Kanaan, jezdec týmu Mo Nunn Racig Mercedes-Benz, podstoupil v sobotu naveèer úspìšnou operaci v Detroitské nemocnici, která spravila dvì zlomené kosti levého pøedloktí, což byl jeden z následkù jezdcovi havárie v sobotním...

Tony Kanaan, jezdec týmu Mo Nunn Racig Mercedes-Benz, podstoupil v sobotu naveèer úspìšnou operaci v Detroitské nemocnici, která spravila dvì zlomené kosti levého pøedloktí, což byl jeden z následkù jezdcovi havárie v sobotním kvalifikaèním tréninku.

Operaci provedl Dr. David Karges a ta trvala 2 hod a 15 minut. Bylo též potøeba vložit dva kovové pláty a 14 šroubù, na zpevnìní zranìní.

Tým Hollywood/Mo Nunn Racing odstoupil z Detroitské GP, ale na pøíštím závodì v Detroitu již nebude chybìt. Oznámení o jménì náhradního jezdce se oèekává v nejbližší dobì.

Petr Stejskal/motorsport.com

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Tony Kanaan , Mo Nunn