CHAMPCAR/CART: Nov? t?m CART - Sigma Champcar

Jednou z mála jistot ve startovním poli je úèast nového týmu, který ponese jméno Sigma Champcar. Vlastníkem týmu je Tom Wieringa a jeho jezdcem bude Brazilec Max Wilson. Nový tým nedávno ukonèil tøídení test šasi Lola, který...

Jednou z mála jistot ve startovním poli je úèast nového týmu, který ponese jméno Sigma Champcar. Vlastníkem týmu je Tom Wieringa a jeho jezdcem bude Brazilec Max Wilson.

Nový tým nedávno ukonèil tøídení test šasi Lola, který probìhl v u Loly v Anglii. Testování se zùèastnil také technický øeditel týmu, David Luff. Získaná data budou týmu velmi potøeba pøi pøípravì na první oficiální testování.

Majitel týmu, Tom Wieringa, byl velmi spokojen s pokrokem, kterého se podaøilo dosáhnout v jednom z nejlepších a nejvìtších technických center, jak je èasto charakterizována základna Loly v Anglii.

Tým se tìší, až bude moc otestovat šasi na nìkolika severoamerických tratích. První testy se oèekávají poté, co bude šasi dodáno z Anglie 31. srpna. Tým již testoval s vozem serie Atlantic a protože tyto testy byly užiteèné, použije se tento vùz ještì jednou a to na testech 12. až 13. záøí.

Jezdec týmu Sigma Max Wilson právì dokonèil intenzivní testování pneumatik Michelin, které se pøipravují na nový vstup do F1. Wilson testoval s vozem Jaguar na okruhu v Barcelonì. Nyní se však zamìøí na testování s Champcars, aby se pøipravil na svùj debut v pøíštím roce.

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Max Wilson , Tom Wieringa