CHAMPCAR/CART: Mili?n dolar? za v?t?zstv?

Chcete získat jeden milión dolarù? Je to jednoduché, staèí jenom vyhrát Marlboro 500 Presented by Toyota na California Speedway 29. øíjna 2000:-) Vèera byla potvrzeno, že již potøetí vítìz závìreèného podniku sezóny ...

Chcete získat jeden milión dolarù? Je to jednoduché, staèí jenom vyhrát Marlboro 500 Presented by Toyota na California Speedway 29. øíjna 2000:-) Vèera byla potvrzeno, že již potøetí vítìz závìreèného podniku sezóny CART získá jako "pozornost" jeden milión dolarù.

Již po ètvrté za sebou je závod v Fontanì na California Speedway závìreèným závodem seriálu, jenž také odmìnuje své vítìze èástkou jeden milión dolarù.

Rekordní výhra jeden milión dolarù dìlá z tohoto podniku jakousi vyjímeènost a dostává ho na úroveò takových závodù jako Daytona 500 nebo Indyanapolis 500. Tak napøíklad Dale Jarret, vítìz z letošního roku, získal 2 277 975 dolarù. Juan Montoya, který triumfoval v Indy 500, získal 1 235 690 dolarù. Další takto fantastické sumy se "rozdávají" také napøíklad v golfu.

Loòským šastným vítìzem miliónového šeku se stal Adrian Fernandez z týmu Patrick Racing. O posledním držiteteli titulu se rozhodlo také zde. Montya vstupoval do závodu s devítibodovou ztrátou na Franchittiho, ale dojel na ètvrtém místì, což mu vyneslo 12 bodù. Dario Franchitti získal tøi body za deváté místo, a tak nakonec skonèili oba se stejným poètem bodù. Montoya získal titul jedinì díky tomu, že mìl na kontì více vítìzství než Franchitti - 7 oproti 3 Skotovým

- Petr Stejskal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Adrian Fernandez , Dario Franchitti