CHAMPCAR/CART: Koment?? od t?? nejlep??ch z Portlandu

GIL de FERRAN, Marlboro Honda Reynard: "Auto se hodnì zlepšilo po první zastávce v boxech a tak sem zaèal jet trochu ostøeji a stahoval vedoucí jezdce. Po druhé zastávce jsem se v autì cítil úplnì fantasticky a Roger mi øekl: GO. A...

GIL de FERRAN, Marlboro Honda Reynard: "Auto se hodnì zlepšilo po první zastávce v boxech a tak sem zaèal jet trochu ostøeji a stahoval vedoucí jezdce. Po druhé zastávce jsem se v autì cítil úplnì fantasticky a Roger mi øekl: GO. A tak jsem se snažil stále víc a víc a auto prostì jezdilo stále rychleji a rychleji. Vìdìl jsem, že ti jezdci pøede mnou ještì musí zastavit, a tak jsem si udržoval svùj odstup."

ROBERTO MORENO, Visteon Ford Reynard: "Co mùžu øíct? Byl to zase skvìlý den pro celý tým. Snažili jsme se být v kontaktu s vedoucími jezdci, ale zase šetøit benzín. Naneštìstí, mùj poslední pit stop trval dvakrát déle než mìl, a tak jsem mohl být ještì lepší. Ale byl to zase jeden velmi pìkný závod, jak pro mì, tak pro tým."

CHRISTIAN FITTIPALDI, Big Kmart/Route 66 Ford Lola: "Musím øíci, že dnes jsem si svùj plat zasloužil. Nebylo to vùbec jednoduché. Mìl jsem problém hned na startu. Chtìl jsem první zatáèku projet za vozy týmu Penske, ale zabrzdil jsem trochu pozdìji a probrzdil pneumatiky. Jsem šastný, že jsem nakonec skonèil na podiu."

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar