CHAMPCAR/CART: Koment?? od nejlep??ch z Nazarethu

Komentáø od nejlepších z Nazarethu GIL de FERRAN, Marlboro Honda Reynard: "Nedovedete si pøedstavit, jak dùležité pro mne toto vítìzství je. Ani nevím, co mám øíci. Je to opravdu velký den ve vašem životì. Když jsem se ...

Koment

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar