CHAMPCAR/CART: Koment??e t?? nejlep??ch z N?mecka

By Petr Stejskal - Motorsport.com KENNY BRACK, Shell Ford Lola: "Po celý den jsme mìli auto velmi dobøe nastavené, v závodì jsme se hlavnì snažili ujistit se, že nebudeme muset zastavit v boxech ještì jednou, a ta strategie se ...

By Petr Stejskal - Motorsport.com

KENNY BRACK, Shell Ford Lola: "Po celý den jsme mìli auto velmi dobøe nastavené, v závodì jsme se hlavnì snažili ujistit se, že nebudeme muset zastavit v boxech ještì jednou, a ta strategie se vyplatila. Havárie na konci je velkým neštìstím. Jen doufám, že Alex je okay. Chtìl bych také projevit soustrast všem v Spojených Státech a také Alessandrovi a jeho rodinì."

MAX PAPIS, Miller Genuine Draft Ford Lola: "Dneska se mi tu závodilo dobøe. Myslím, že mùj vùz byl jeden z nejrychlejších. Podaøilo se mi vystoupat z šestnáctého místa až na druhé, a to je vše, co je potøeba zmínit. Nìkolik posledních dní bylo doopravdy tìžkých, to je jasné, ale pro lidi se srdcem, jako mám já, to je ještì horší. Automobilové závody nejsou to nejdùležitìjší v mém životì. Modlím se za všechny lidi v USA a také aby mùj pøítel Alessandro byl vpoøádku. Doufám, že Alex je OK."

PATRICK CARPENTIER, Player's/Indeck Ford Reynard: "Ne všechno se dnes vydaøilo. Mìli jsme dobrý závod, ale naše srdce jsou stále s lidmi v USA. Je to nìštìstí, ten incident mého týmového kolegy [Alexe Taglianiho], ale slyšel jsem, že bude vpoøádku. Doufám že Zanardi bude také OK. Jsem šastný s tøetí pozicí."

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar