CHAMPCAR/CART: Jubilejn? v?t?zstv? pro Penske v Nazarethu

Jubilejní vítìzství pro Penske v Nazarethu ------------------------------------------ Obrovskou radost udìlal svému týmu Brazilec Gil de Ferran, když zvítìzil v poslední Nazareth GP. A proè? Nejenže na toto vítìzství musel tým...

Jubilejní vítìzství pro Penske v Nazarethu ------------------------------------------ Obrovskou radost udìlal svému týmu Brazilec Gil de Ferran, když zvítìzil v poslední Nazareth GP. A proè? Nejenže na toto vítìzství musel tým èekat témìø tøi roky, ale zároveò to bylo i jubilejní vítìzství #100! Úspìch byl dovršen také tím, že Nazareth je témìø domácí tra pro Penske. Jejich sídlo v Readingu je jen asi 45 minut jízdy vzdálené.

Pro de Ferrana to bylo jeho ètvrté vítìzství v kariéøe a první na oválu. Jako druhý dojel Mauricio Gugelmin, pro nìjž to bylo také jedno z nejlepších umístìní v kariéøe. Výše stojí pouze jeho jediné vítìzství z Vancouveru v roce 1997. Pro tøetí místo si dojel nováèek Kenny Brack. Pro nìj to bylo nejlepší umístìní v kariéøe a zároveò se dostal do vedení v soutìži o nováèka roku.

De Ferran vedl posledních 68 kol, když pøevzal vedení od Tonyho Kanaana, který zajel pro doplnìní paliva za vyvìšených žlutých vlajkách. V závìreèných ètyøech kolech musel odrážet útoky druhého Gugelmina. Pro nìj to byla poslední šance na pøedjetí, ponìvadž byl závod v kolech 214-221 zpomalen v dùsledku havárie Roberta Morena, který jel v tu dobu na druhém místì.

První pìtku doplnili obhajující šampion Montoya na ètvrtém místì a vítìz letošního závodu v Riu Adrian Fernandez na pátém.

Vedoucí prùbìžného poøadí šampionátu Paul Tracy dojel desátý a zùstává nadále v èele s 59 body. Jimmy Vasser skonèil sedmý a drží stále druhé místo. Vítìz závodu de Ferran je tøetí spoleènì s Robertem Morenem s 42 body.

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Gil de Ferran , Paul Tracy , Mauricio Gugelmin , Kenny Brack