CHAMPCAR/CART: Franchitti nechce b?t testovac?m jezdcem

Dario Franchitti je v poslední dobì pøedmìtem spekulací o jeho vztahu k týmu F1 Jaguar a jeho možné úèasti v tomto týmu. Objevily se také urèité dohady, že by se mohl stát testovacím jezdcem této stáje. Jezdec se však rozhodl...

Dario Franchitti je v poslední dobì pøedmìtem spekulací o jeho vztahu k týmu F1 Jaguar a jeho možné úèasti v tomto týmu. Objevily se také urèité dohady, že by se mohl stát testovacím jezdcem této stáje. Jezdec se však rozhodl sám tyto dohady vyvrátit.

Dario se podle svých slov chce hlavnì soustøedit na ChampCars a svoji kariéru v F1 nyní odsouvá na vedlejší kolej. Vzhledem k tomu, že se mu v minulé sezónì pøíliš nedaøilo, tak by chtìl letos svoji bilanci vylepšit.

Dalším dùvodem pro Skota je jeho vztah k závodìní - "Jsem závodník a miluji závodìní. Nechci být testovacím jezdcem. To není to, co já dìlám. Formule 1 není právì teï mojím cílem. Jsem nadšený z toho, že ChampCars expandují do Anglie a že budu závodit doma. Jakékoliv vítìzství je skvìlé, ale vítìzství doma je ten nejlepší pocit"

-Petr Stejskal

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Dario Franchitti