CHAMPCAR/CART: Dal?? zm?na v t?mu Della Pena

V pøedposledním závodì letošní sezóny v Austráli v Surfers Paradise uvidíme další zmìnu na volantem Reynardu-Toyota týmu Della Pena. Za jeho volant totiž usedne mladá australská závodní hvìzda Jason Bright. Již na zaèátku...

V pøedposledním závodì letošní sezóny v Austráli v Surfers Paradise uvidíme další zmìnu na volantem Reynardu-Toyota týmu Della Pena. Za jeho volant totiž usedne mladá australská závodní hvìzda Jason Bright.

Již na zaèátku roku bylo oznámeno, že Bright pojede jubilejní desátý závod CART v Austrálii. Nebylo však jasné, s jakým vozem a s jakým týmem. Vùz Johna Della Penny jeho manažerùm pøipadl jako nejlepší øešení a také možná nejvíce konkurenceschopné.

V souèasnosti jezdí za tým Della Pena Motorsport Amerièan Memo Gidley, který v prùbehu sezóny nahradil Argentince Fontanu. Gidley mìl pùvodnì také v Austrálii startovat, ale druhý vùz týmu byl tìžce poškozen pøi havárii v St. Louis minulý týden a tak se bude muset Memo na australský závod jen dívat.

Mladý Australan Jason Bright je jednou z velkých hvìzd letošních závodù série Dayton Indy Lights. V souèasné dobì je na páté pozici v prùbìžném poøadí, ale má velkou šanci probojovat se do první trojky a získat titul nováèka roku.

Jeho debut v CART se tedy uskuteèní 13-15. øíjna na mìstkém okruhu v australském Surfers Paradise a Bright bude øídit vùz se startovním èíslem 10, což ještì zvýrazní 10. výroèí australského závodu.

Sám Jason pøiznává, že jeho cílem je hlavnì závod dojet a získat co nejvíce zkušeností. Pokud by se prý umístil do 15. místa, tak by to byl jeho velký úspìch.

- Petr Stejskal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Memo Gidley , Jason Bright