CHAMPCAR/CART: Bryan Herta zasko?? za zran?n?ho Kanaana

Náhradníkem za zranìného Brazilce Tony Kanaana se stane veterán závodu CART, Bryan Herta. Prvním závodem, který za tým Mo Nunn Racing pojede, bude již tento víkend Freightliner/G.I. Joe's 200 v Portlandu. Oèekává se, že...

Náhradníkem za zranìného Brazilce Tony Kanaana se stane veterán závodu CART, Bryan Herta. Prvním závodem, který za tým Mo Nunn Racing pojede, bude již tento víkend Freightliner/G.I. Joe's 200 v Portlandu.

Oèekává se, že Kanaanovi bude trvat zhruba ètyøi až šest týdnu, než se zotaví ze zranìní, které utrpìl v sobotu v kvalifikaci na Detroitskou GP. Nejvážnìjším zranìním byla asi zlomenina levého pøedloktí, která si vyžádala operaci a také ètyøi zlomená žebra na levé stranì.

"Jsme šastní, že nám Bryan mùže v tuhle chvíli pomoci," poznamenal spoluvlastník Morris Nunn. "On byl jedna z našich možností, když jsme loni koncem roku formovali tým a hledali jezdce. Jsme velmi nadšení z pokroku, který jsme udìlali spolu s Mercedesem a na pøíští závody chystáme nìjaká zlepšení. Jsem si jistý, že Bryan je ten správný èlovìk, co nám pomùže neztratit krok."

"Je to strašné, když teï nemùžu nìkolik následujících týdnù jezdit. Ale naštìstí máme k dispozici jezdce jako je Bryan, a tak náš pokrok mùže pokraèovat," pøipojil se Kanaan, který by se mohl podle doktorù vrátit na tra pøi U.S. 500 23. èervence.

A Bryan Herta ještì dodal: "okolnosti tohoto mého návratu nejsou vùbec šastné. Pøeju Tonymu to nejrychlejší uzdravení a doufám, že týmu v tomto mezidobí nìjak prospìji.

Je to ale pro mì asi ta nejlepší chvíle, kdy za nìkoho zaskakovat. Portland a Cleveland jsou dvì z mých nejoblíbenìjších tratí. Budu mít plné ruce práce, abych se nauèil jezdit s Mercedesem a pracovat s novými lidmi, a tak to, že tratì již znám, mi jen pomùže."

Petr Stejskal/mootorsport.com

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Tony Kanaan , Bryan Herta , Mo Nunn