CHAMPCAR/CART: Brack se v Chicagu vr?til do formy

Svým tøetím vítìzstvím v kariéøe na mílovém oválu v Chicagu Kenny Brack jasnì dokázal, že se vùbec nevzdal boje o titul a že je nutno s ním nadále poèítat. Tím je bohužel øeèeno o posledním závodu CART témìø vše, ...

Svým tøetím vítìzstvím v kariéøe na mílovém oválu v Chicagu Kenny Brack jasnì dokázal, že se vùbec nevzdal boje o titul a že je nutno s ním nadále poèítat. Tím je bohužel øeèeno o posledním závodu CART témìø vše, ponìvadž tentokrát pøipomínal svým napìtím spíše závody jednoho velmi známého evropského seriálu, který komentuje (bohužel) naprosto hrozné duo Nykodým&Dufek:-).

Snad charakter oválu v Chicagu, který je vpodstatì obdélník s "obroušenými" rohy, pøispìl k tomu, že se po vìtšinu závodu nic moc nedìlo, èasto jezdili jezdci s nìkolikasekudnovými odstupy a pøedjíždìlo se témìø mizivì. A nebo že by jezdci byli už pøíliš unavení? (jede se tøetí závod bìhem tøí týdnù). Ještì že už se na krátkých oválech moc nejede...:-)

Start vyšel na pole stojícímu Kanaanovi, který si udržel první pozici. Za nìj se na chvíli propracoval Jimmy Vasser, kterého sledoval Helio Castroneves. Za nimi byli Adrian Fernandez, Memo Gidley, Alex Zanardi, Kenny Brack a celý zbytek závodního pole.

Castroneves si to ale nenechal pøíliš líbit, pøedjel Vassera a zhruba po 20 minutách se propracoval na první pozici. Tam jezdil neohroženì až do prvních zastávek v boxech, které tentokrát zpùsobovaly vìtšinu zmìn v poøadí.

Na delší dobu se ve vedení závodu objevili také Dario Franchitti, Memo Gidley a Kenny Brack (pochopitelnì:-). Dario Franchitti bohužel doplatil na špatnì naèasovanou zastávku v boxech, když se z vedoucího místa propadl až na koneènì 15. místo. Využil totiž žluté fáze zhruba v polovinì závodu, kdy se roztoèil Michel Jourdain Jr., k druhé zastávce v boxech. Nakonec však musel zajet do boxù ještì potøetí a to ho srazilo mimo bodovaná místa.

Ke konci závodu se ještì roztoèil Mauricio Gugelmin, ale následná žlutá fáze nepøinesla bohužel oèekávané zdramatizování závìru, a tak si Kenny Brack vcelku nerušenì dojel pro tøetí vítìzství kariéry. Za ním se pomìrnì pøekvapivì po vcelku nevýrazném závodì objevil vítìz z Michiganu Patrick Carpentier a loòský mistr Gil de Ferran.

No, pøíští závod se jede v Mid-Ohiu, na normální závodní trati, a to už by mìlo zase pøinést poøádné závodìní. Pokud se nepletu, tak zde Montoya loni v první zatáèce nádhernì "krtkoval"...:-)

-Petr Stejkal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Gil de Ferran , Jimmy Vasser , Memo Gidley , Adrian Fernandez , Dario Franchitti , Alex Zanardi , Mauricio Gugelmin , Kenny Brack , Michel Jourdain