CHAMPCAR/CART: Alex Zanardi se vrac? do CART!

V nedávné dobì se toho hodnì zmìnilo pro tým Mo Nunn Racing. Tou nejhlavnìjší zprávou ale asi je, že se po dvouleté absenci do CART vrací Ital Alex Zanardi, dvojnásobný mistr seriálu a zároveò jeden z nejoblíbenìjších ...

V nedávné dobì se toho hodnì zmìnilo pro tým Mo Nunn Racing. Tou nejhlavnìjší zprávou ale asi je, že se po dvouleté absenci do CART vrací Ital Alex Zanardi, dvojnásobný mistr seriálu a zároveò jeden z nejoblíbenìjších jezdcù.

Alex Zanardi si podle mne pro návrat vybral tu nejlepší možnost, jakou mohl. Vrací se k Mo Nunnovi, který se staral o jeho vùz v letech jeho triumfù (1996 - nováèek roku, 1997 a 1998 - mistr CART) a zároveò bude jezdit se stejnou technikou - tedy kombinací Reynard - Honda.

Mo Nunnovi se totiž podaøilo získat tyto motory jako náhradu za motory Mercedes, které užíval loni, ale koncern Daimler se rozhodl z CART odejít, aby se mohl soustøedit na své aktivity v F1. Zároveò k Mo Nunnovi pøíchází Pioneer jako hlavní sponzor druhého Zanardiho vozu. Pioneer tak uvidíme v pøíštím roce v CART na dvou vozech - tím dalším bude Reynard Toranosuke Takagiho z týmu Walker.

Alex Zanardi: "Ta pøíležitost byla tak lákavá, že jsem prostì nemohl dál zùstat na 'prázdninách'. Tìším se na to, že budu zase moci spolupracovat s Morrisem a chtìl bych podìkovat Pioneeru a Hondì, díky nimž toto bylo možné uskuteènit."

Mo Nunn: "Když jsme zaèínali s tímto dobrodružstvím, chtìli jsme to dotáhnout na tým se dvìma vozy. Abych øekl pravdu, vùbec jsme neèekali že se nám tak brzy podaøí dát dohromady tak kvalitní zázemí a výborné jezdce, jakými Tony a Alex urèitì jsou. Jsem velmi šastný, že mám v týmu jak 'protøelého' šampióna Alexe, tak i mladý talent, a možná i šampiona ve vývoji - Tonyho. Je to to nejlepší, co mùže potkat majitele týmu."

Petr Stejskal

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar
Drivers Alex Zanardi , Mo Nunn