1995 provisional participation list

Manufacturers Teams Drivers -------------------------------------------------------------------------- Audi ROC Frank Biela (D), Tamara Vidali (I) AZK Schneider Altfried Heger (D), H.-J. Stuck...

Manufacturers Teams Drivers -------------------------------------------------------------------------- Audi ROC Frank Biela (D), Tamara Vidali (I) AZK Schneider Altfried Heger (D), H.-J. Stuck (D)

BMW       Schnitzer    Joachim Winkelhock (D), Peter Kox (NL)
        Bigazzi     Roberto Ravaglia (I), Alex Burgstaller (D)
        Isert      Harald Grohs (D), Joerg Mueller (D)
Ford      Schuebel    Thierry Boutsen (B), Riccardo Patrese (I)
        Wolf      Kris Nissen (DK)
        Eggenberger   Roland Asch (D)

Honda Linder Armin Hahne (D), Klaus Niedzwiedz (D)

Nissan BMS Scud.Italia Sascha Maassen (D), Ivan Capelli (I) Keith Odor (GB)

Private teams/-drivers --------------------------------------------------------------------------- BMW Holzer ??? Heigert Michael Heigert (D)

Ford      Wolf      Claudia Huertgen (D)
        Eggenberger   Johnny Hauser (CH)

Nissan ??? ???

source: MOTORSPORT aktuell

-- __ ```````` \# # # # ````````````````````````````````````````` []_,-' (Q,___\ ```` \# # # # ````````````Harald Bloche, GMD````````````` `(o)[HH]___(o)Z> ``` \# `````````````D-53731 Sankt Augustin```````` ``````````````````````` \\ `````````````````Email: harald.bloche@gmd.de```

Write a comment
Show comments
About this article
Series General
Drivers Frank Biela , Sascha Maassen , Joachim Winkelhock , Thierry Boutsen , Riccardo Patrese , Peter Kox , Harald Grohs , Roberto Ravaglia , Armin Hahne , Ivan Capelli , Kris Nissen , Klaus Niedzwiedz , Roland Asch , Joerg Mueller