Lewis Hamilton takes a photo of his new ride
Next photo Slide show Prev photo Use your < > arrow keys
to browse photos