CHAMPCAR/CART: Koment?? od nejlep??ch z Nazarethu

Komentáø od nejlepších z Nazarethu GIL de FERRAN, Marlboro Honda Reynard: "Nedovedete si pøedstavit, jak dùležité pro mne toto vítìzství je. Ani nevím, co mám øíci. Je to opravdu velký den ve vašem životì. Když jsem se ...

Koment

Be part of something big

Write a comment
Show comments
About this article
Series IndyCar