James takes point
Nextphoto Slide show Prevphoto Use your < > arrow keys
to browse photos