A 'point & shoot' job...
Nextphoto Slideshow Prevphoto Use your < > arrow keys
to browse photos